Szkoła Podstawowa

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lemanie oraz Radni obwodu Leman – Zimna przy współpracy Wójta Gminy Turośl oraz Proboszcza Parafii Leman   wychodzą z inicjatywą budowy pomnika ku czci zamordowanych w latach 1939 - 1945 w obozach koncentracyjnych Stutthof, Działdowo i innych miejscach kaźni - rodaków...

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Stanisława Krupki w LEMANIE Podstawa prawna:             Art. 72, ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz § 4, pkt. 3 statutu Szkoły Podstawowej im. Stanisława Krupki w Lemanie Rozdział  I Nazwa szkoły § 1 Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Krupki...