Szkoła Podstawowa

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Stanisława Krupki w LEMANIE Podstawa prawna:             Art. 72, ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz § 4, pkt. 3 statutu Szkoły Podstawowej im. Stanisława Krupki w Lemanie Rozdział  I Nazwa szkoły § 1 Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Krupki...

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA KRUPKI W LEMANIE Leman 2019 Art. 1 Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 85 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu. Art. 2. Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Art.3....

mgr Leszek Czyż - nauczyciel dyplomowany - historia i informatyka - dyrektor szkoły mgr Maria Czyż - nauczyciel dyplomowany - język polski i język angielski mgr Teresa Czyż - nauczyciel dyplomowany - edukacja wczesnoszkolna mgr Dorota Małż - nauczyciel dyplomowany - matematyka i Fizyka mgr Izabela Pryputniewicz - nauczyciel...