Rada Rodziców

Przewodnicząca                     - Anna Duda Z – ca przewodniczącej          - Barbara Zadroga Skarbnik                                 - Monika Cieloszczyk Sekretarz                                - Aneta Gleba Członkowie:                 - Paulina Krupka                 - Aneta Zejer                 - Agata Ugniewska                 - Aldona Koszewska                 - Lucyna Ferenc ...

W wyniku wyborów ustalono następujący skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023: Przewodnicząca                     - Monika Cieloszczyk   Z – ca przewodniczącej          - Anna Duda   Skarbnik                                 - Barbara Zadroga   Sekretarz                                - Beata Lemańska   Członkowie:               - Aneta Gleba               - Natalia Ferenc               - Aldona Koszewska               - Elżbieta Olszewska               - kamila Olszewska     ...