Rada Rodziców

W wyniku wyborów ustalono następujący skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023: Przewodnicząca                     - Monika Cieloszczyk   Z – ca przewodniczącej          - Anna Duda   Skarbnik                                 - Barbara Zadroga   Sekretarz                                - Beata Lemańska   Członkowie:               - Aneta Gleba               - Natalia Ferenc               - Aldona Koszewska               - Elżbieta Olszewska               - kamila Olszewska     ...