Rada Rodziców

W wyniku wyborów ustalono następujący skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021:     Monika Cieloszczyk            - przewodnicząca   Anna Duda                    - z - ca przewodniczącej   Emilia Kaczmarczyk           - skarbnik   Natalia Ferenc           - sekretarz   Beata Lemańska         - członek   Marlena...