Pracownicy szkoły

mgr Leszek Czyżnauczyciel dyplomowany – historia i informatyka – dyrektor szkoły
mgr Maria Czyż nauczyciel dyplomowany – język polski i język angielski
mgr Teresa Czyżnauczyciel dyplomowany – edukacja wczesnoszkolna
mgr Dorota Małż nauczyciel dyplomowany – matematyka i fizyka
mgr Izabela Pryputniewicznauczyciel dyplomowany – edukacja wczesnoszkolna
mgr Elżbieta Malczyk nauczyciel dyplomowany – edukacja wczesnoszkolna

mgr Magdalena Korytkowska – nauczyciel kontraktowy – język angielski i informatyka
mgr Renata Charubin –
nauczyciel dyplomowany- religia
mgr Grzegorz Trzciński –
nauczyciel dyplomowany- wychowanie fizyczne


Stanisław Zadroga – sprzątacz i palacz CO