Samorząd Uczniowski

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA KRUPKI W LEMANIE Leman 2019 Art. 1 Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 85 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu. Art. 2. Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Art.3....