Muzyka

Tańce kurpiowskie Muzykalność i żywiołowość ludności kurpiowskiej można zauważyć nie tylko w pieśniach. Znalazła ona swój oddźwięk także w innym, ważnym elemencie folkloru muzycznego Kurpiów - w tańcach. Tańce czy tylko "przytrampywanie" (przytupywanie w takt muzyki czy pieśni) stały się częścią każdej uroczystości....

Charakterystyczne cechy kur­piowskiej muzyki ludowej   Pieśń kurpiowska ma wiele związków z pieśnią mazowiecką i ogólnopolską: po­dobna jest tematyka i struktura formalna. Są jednak charakterystyczne cechy, które określają jej odrębny styl. Melodie dawne wyróżnia przewaga pentatoniki (skali 5 dźwiękowej) nad innymi skalami modalnymi - dur...