Szkoła Podstawowa

REGULAMIN  WYCIECZEK  SZKOLNYCH w Szkole Podstawowej im. Stanisława Krupki w Lemanie   Na podstawie:   Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 w sprawie warunków organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz....

Regulamin korzystania z szatni szkolnej W szatni szkolnej uczniowie pozostawiają tylko obuwie i odzież wierzchnią. Do odzieży musi być przyszyty wieszaczek (uchwyt). Każdy uczeń zobowiązany jest posiadać woreczek, w którym przechowuje buty i kapcie. W oddanej do szatni odzieży nie...

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA KRUPKI W LEMANIE Leman 2019 Art. 1 Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 85 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu. Art. 2. Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Art.3....