Szkoła Podstawowa

1 września 2010 r. w Naszej Szkole, to nie tylko inauguracja nowego roku szkolnego. Dzięki wielu życzliwym Ludziom, a w szczególności - Wójtowi Gminy Turośl Panu Piotrowi Niedbale - nasze dzieci rozpoczęły rok szkolny 2010/2011 w wyremontowanej częściowo szkole. Przede wszystkim mamy...

Odpust Św. Rocha w Lemanie (16 sierpnia) każdego roku przekładany jest na najbliższą po szesnastym sierpnia niedzielę. W tym roku uroczystości przypadły na 22 sierpnia. Jak co roku Św. Roch zgromadził w Lemanie setki bliższych i dalszych pielgrzymów. Zaraz po mszy...

W wyniku wyborów ustalono następujący skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023: Przewodnicząca                     - Monika Cieloszczyk   Z – ca przewodniczącej          - Anna Duda   Skarbnik                                 - Barbara Zadroga   Sekretarz                                - Beata Lemańska   Członkowie:               - Aneta Gleba               - Natalia Ferenc               - Aldona Koszewska               - Elżbieta Olszewska               - kamila Olszewska     ...