Dialekt

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia ukazała się następna moja pozycja „Program edukacji regionalnej. Dziedzictwo historyczne i kulturowe Kurpiowszczyzny”, której wydawcą jest Związek Kurpiów. Mam nadzieję, że Program ten okaże się pomocny w realizacji edukacji regionalnej w szkołach podstawowych na terenie całej Puszczy Zielonej. Z całą...

Z książki                                                  "Zasady pisowni literackiego dialektu kurpiowskiego" Jerzy Rubach University of Iowa / Uniwersytet Warszawski Lista reguł literackiego dialektu kurpiowskiego Reguła I: ubezdźwięcznianie końcowe Spółgłoski dźwięczne[1] są zastępowane przez bezdźwięczne na końcu wyrazu, czyli b, w, d, z, dz, rz, ź, dź, g   →   p,...