Leman dziś

Ponad siedemdziesiąt kobiet wzięło udział w uroczystości z okazji Dnia Kobiet, które Koło Gospodyń Wiejskich z Lemana zorganizowało 13 marca w Szkole Podstawowej w Lemanie. Do tego pięknego grona zaproszono wójta, radnego, proboszcza oraz dyrektora szkoły. Panie otrzymały kwiaty i słodkości, natomiast dziewczęta z Koła...

W środę 30 lipca odbyło się uroczyste otwarcie nowo przebudowanej drogi gminnej Leman Zapole. W przecięciu wstęgi brał udział Wicewojewoda Podlaski Pan Wojciech Dzierzgowski. Przebudowy drogi dokonano z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego w kwocie  872 361...

Po raz kolejny, przy pięknej pogodzie Szkoła Podstawowa im. Stanisława Krupki w Lemanie oraz Towarzystwo „Jan z Kolna” zorganizowali VI Festiwal Kurpiowskich Zabaw Dziecięcych „Bziodowanie w Lemanie”. Impreza odbyła się 18.05.2014r. na boisku naszej szkoły, a uczestniczyło w niej 6 drużyn ze szkół podstawowych z...

Leman jest typową wsią kurpiowską położoną na terenie płaskiego krajobrazu pokrytego łąkami i lasami. Leży przy drodze prowadzącej z Kolna przez Czerwone, Kozioł, Łachę, Zimną do Lemana. Leman razem z łąkami i gruntami ornymi zajmuje 1664 ha. To duża wioska, lecz posiada kolonijną zabudowę,...