Szkoła Podstawowa

21 marca 2016 r. uczniowie naszej szkoły radość z nadejścia wiosny wyrażali w bardzo ciekawych i różnorakich formach, a mianowicie: - sprzątanie świata, - wykonywanie strojów, a następnie pokaz mody ekologicznej pn. "Wiosną bądź eko", - konkurs plastyczny "Oznaki wiosny", - prezentacja talentów i hobby,...

Tradycyjne kurpiowskie palmy wykonywane są w Szkole Podstawowej im. Stanisława Krupki w Lemanie od kilkunastu lat. Do tej finezyjny artystycznej pracy Szkolne Koło Oszczędności angażuje wszystkich chętnych z pomysłami i inicjatywą twórczą: uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, rodziców oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Przed...

23 stycznia 2016 r. gościliśmy w naszej szkole miłośników prawdziwej sztuki scenicznej. Nasi artyści zaprezentowali dziesięć piosenek, dziesięć inscenizacji oraz gadkę i wiersz. Na zakończenie, jak zawsze, pojawił się Św. Mikołaj z kilkoma workami prezentów dla wszystkich dzieci. ...