Szkoła Podstawowa

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organy samorządowe i związane z nimi funkcje ustanawia ogólne zebranie uczniów szkoły, zgodnie z ich konkretnymi potrzebami i możliwościami. Organem Samorządu Uczniowskiego jest Rada Samorządu, do której wybory są powszechne, bezpośrednie i tajne. W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą: ...