Gminny Konkurs Ortograficzny

Gminny Konkurs Ortograficzny

Mistrz Ortografii


W Naszej Szkole organizujemy Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii”

adresowany do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z terenu gminy Turośl.

Organizatorem konkursu jest Maria Czyż – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Lemanie,

przy współpracy Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lemanie.

Ochrona czystości mowy ojczystej, dbałość o poprawność gramatyczną i ortografię,

to zasadniczy cel kształcenia we współczesnej szkole.

Konkurs „Mistrz ortografii” z pewnością sprzyja realizacji tego celu.

W 2010 roku odbyła się już 10 edycja tego konkursu!


No Comments

Post A Comment