Szkoła Podstawowa

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organy samorządowe i związane z nimi funkcje ustanawia ogólne zebranie uczniów szkoły, zgodnie z ich konkretnymi potrzebami i możliwościami. Organem Samorządu Uczniowskiego jest Rada Samorządu, do której wybory są powszechne, bezpośrednie i tajne. W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą: ...

mgr Leszek Czyż - nauczyciel dyplomowany - historia i informatyka - dyrektor szkoły mgr Maria Czyż - nauczyciel dyplomowany - język polski i język angielski mgr Teresa Czyż - nauczyciel dyplomowany - edukacja wczesnoszkolna mgr Dorota Małż - nauczyciel dyplomowany - matematyka i przyroda...