Powiatowy Mistrz Ortografii 2013

Powiatowy Mistrz Ortografii 2013

XI POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY

„Mistrz Ortografii 2013”

 

pod honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty

REGULAMIN

I. Cele Konkursu:

  1. Rozbudzanie zainteresowań uczniów kształceniem umiejętności poprawnego pisania.
  2. Inspirowanie nauczycieli do oceny i weryfikacji stosowanych dotychczas metod nauczania ortografii.

II. Uczestnicy:

  1. Konkurs adresowany jest do uczniów kl. IV – VI szkół podstawowych z terenu powiatu kolneńskiego.
  2. Każdą szkołę reprezentuje trzech uczniów – laureatów etapu szkolnego.
  3. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa uczniów z klas młodszych, lecz bez wprowadzania zróżnicowanego poziomu.

III. Zakres umiejętności obowiązujących uczestników:

Poprawne posługiwanie się zasadami ortograficznymi i interpunkcyjnymi obowiązującymi w języku polskim.

 

IV. Forma zadań konkursowych:

  1. Dyktando.
  2. W finale powiatowym dopuszcza się możliwość wykorzystania testu, jeżeli dyktando nie zróżnicuje poziomu umiejętności uczestników.

V. Terminarz konkursu:

  • I   etap (eliminacje klasowe)
  • II  etap (eliminacje szkolne)
  • III etap (eliminacje powiatowe)  – 24.10.2013 r. w Szkole Podstawowej w Lemanie

o godz. 1000


Szkoły, które wyrażą chęć udziału w konkursie, powinny zgłosić ten fakt ostatecznie do 22 października 2013 r.

listownie na adres: Szkoła Podstawowa w Lemanie, Leman 48, 18-525 Turośl,

telefonicznie, faksem: 86 278-63-83

lub email: leszekszkola@interia.pl

VI. Organizacja konkursu:

Organizatorem konkursu jest Maria Czyż – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Lemanie przy współpracy Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lemanie.

 

VII. Laureaci, tj. trzy osoby, które zajmą I, II i III miejsce oraz osoby wyróżnione w eliminacjach powiatowych, otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

VIII. Uczestnicy wraz z opiekunem przyjeżdżają do Szkoły Podstawowej w Lemanie na własny koszt. Należy zabrać ze sobą sztywną podkładkę pod kartkę oraz długopis.

 

Organizator

No Comments

Post A Comment