Szkoła Podstawowa

W dniu 24 października 2012 r. odbyło się w Naszej Szkole uroczyste pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej im. Stanisława Krupki w Lemanie. Nowi uczniowie mieli okazję wykazać się różnymi umiejętnościami, zaprezentować swoje artystyczne zdolności i złożyć uroczyste ślubowanie. ...

Uroczysty apel z okazji święta nauczycieli w naszej szkole odbył się 12 października 2012 r. Po oficjalnym rozpoczęciu uroczystości, wręczeniu nagród nauczycielom - rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły, a także Wójt naszej gminy Pan Piotr Niedbała - podziwiali występy artystyczne naszych uczniów.   ...