Author: admin

Charakterystyczne cechy kur­piowskiej muzyki ludowej   Pieśń kurpiowska ma wiele związków z pieśnią mazowiecką i ogólnopolską: po­dobna jest tematyka i struktura formalna. Są jednak charakterystyczne cechy, które określają jej odrębny styl. Melodie dawne wyróżnia przewaga pentatoniki (skali 5 dźwiękowej) nad innymi skalami modalnymi - dur...

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lemanie oraz Radni obwodu Leman – Zimna przy współpracy Wójta Gminy Turośl oraz Proboszcza Parafii Leman   wychodzą z inicjatywą budowy pomnika ku czci zamordowanych w latach 1939 - 1945 w obozach koncentracyjnych Stutthof, Działdowo i innych miejscach kaźni - rodaków...

Z książki                                                  "Zasady pisowni literackiego dialektu kurpiowskiego" Jerzy Rubach University of Iowa / Uniwersytet Warszawski Lista reguł literackiego dialektu kurpiowskiego Reguła I: ubezdźwięcznianie końcowe Spółgłoski dźwięczne[1] są zastępowane przez bezdźwięczne na końcu wyrazu, czyli b, w, d, z, dz, rz, ź, dź, g   →   p,...