Author: admin

W miarę przyrostu ludności w osadach i miasteczkach leżących na skraju puszczy wzmagała się zainteresowanie jej bogactwami. Przybywali da niej najpierw sezonowo, później na stałe, aby eksploatować jej dobra i bogactwa naturalne ­bartnicy, smolarze, węglarze i rudnicy. Bartnicy dostarczali cennych i poszukiwanych artykułów: miodu i...

Jak wyglądała pierwotna chata kurpiowska - o tem nie ma wiadomości wyczerpujących. To jednak pewne, że siedziby pusz­czańskie budowane były z drzewa. Początkowo klecono budy w ci­chych zakątkach leśnych, miedzy zwartymi pniami sosen i jodeł. Gałęzie, chrust, mech i cieńsze korzenie sosnowe do spajania -...

Podobnie jak w dniu Bożego Narodzenia, tak podczas mszy świętej w Nowy Rok rzucano w kościele z chóru zbożem i grochem na głowy zebranych, by wywołać do­bry urodzaj w nadchodzącym roku. Urodzaju dotyczyły także przysłowia i przepo­wiednie, związane z pierwszym dniem roku a dotyczące zjawisk...