Author: admin

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Stanisława Krupki w LEMANIE Podstawa prawna:             Art. 72, ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz § 4, pkt. 3 statutu Szkoły Podstawowej im. Stanisława Krupki w Lemanie Rozdział  I Nazwa szkoły § 1 Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Krupki...

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA KRUPKI W LEMANIE Leman 2019 Art. 1 Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 85 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu. Art. 2. Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Art.3....

Zwyczaje wielkanocne Święta Zmartwychwstania Pańskiego, zwane w regionie kurpiowskim Zielganocą, należą do najważniejszych w roku liturgicznym. Jednocześnie tradycja ludowa wzbogaciła obchody tych świąt o wiele interesujących i barwnych zwyczajów. Podobnie jak w całym roku obrzędowym, tak i podczas świąt wiosennych główna uwaga - oczywiście obok...