Author: admin

1 września 2010 r. w Naszej Szkole, to nie tylko inauguracja nowego roku szkolnego. Dzięki wielu życzliwym Ludziom, a w szczególności - Wójtowi Gminy Turośl Panu Piotrowi Niedbale - nasze dzieci rozpoczęły rok szkolny 2010/2011 w wyremontowanej częściowo szkole. Przede wszystkim mamy...

Odpust Św. Rocha w Lemanie (16 sierpnia) każdego roku przekładany jest na najbliższą po szesnastym sierpnia niedzielę. W tym roku uroczystości przypadły na 22 sierpnia. Jak co roku Św. Roch zgromadził w Lemanie setki bliższych i dalszych pielgrzymów. Zaraz po mszy...

W oparciu o bogatą już obecnie literaturę naukową dotyczącą Kur­piowszczyzny (a między innymi również dorobek Adama Chętnika) można nakreślić zarys historii terenu i scharakteryzować zachodzące na nim przemiany. Wygaśnięcie w roku 1526 męskiej linii Piastów mazowieckich i włączenie dzielnicy warszawskiej, zachowującej do tego czasu swą...

Wyznaczony przez dotychczasową literaturę przedmiotu obszar dawnej Puszczy Zielonej leży na północ od środkowej Narwi, od zachodu jest ograniczony rzeką Omulwią, od wschodu Pisą, a od północy byłą granicą Prus Wschodnich. Przez środek obszaru przepływają rzeki Szkwa i Rozoga (źródła rzek kurpiowskich znajdują się na...

BOLESŁAW OLBRYŚ - ­OSTATNI LUTNIK KURPIOWSKI – Henryk Gadomski (fragmenty)   Urodził się 12 października 1907 roku we wsi Przeczniak, gm. Zbój­na w  woj. łomżyńskim w rodzinie cieśli-stolarza. Ojciec jego był maj­strem budowlanym i stolarzem. Stawiał budynki mieszkalne i inwentar­skie, a ponadto zimą robił wrzeciona,...

W wyniku wyborów ustalono następujący skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021:     Monika Cieloszczyk            - przewodnicząca   Anna Duda                    - z - ca przewodniczącej   Emilia Kaczmarczyk           - skarbnik   Natalia Ferenc           - sekretarz   Beata Lemańska         - członek   Marlena...