Regulamin korzystania z szatni

Regulamin korzystania z szatni

Regulamin

korzystania z szatni szkolnej

  1. W szatni szkolnej uczniowie pozostawiają tylko obuwie i odzież wierzchnią. Do odzieży musi być przyszyty wieszaczek (uchwyt).
  2. Każdy uczeń zobowiązany jest posiadać woreczek, w którym przechowuje buty i kapcie.
  3. W oddanej do szatni odzieży nie wolno pozostawiać telefonów, kluczy, pieniędzy i innych cennych przedmiotów. Za pozostawienie w/w przedmiotów szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
  4. Rękawiczki i czapki należy włożyć do kieszeni, tak, aby nie wypadły.
  5. W szatni należy zachowywać się kulturalnie, nie wolno krzyczeć, popychać się, stwarzać niebezpiecznych sytuacji.
  6. Nie należy przebywać w szatni, gdy z niej nie korzystamy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2008 r.

No Comments

Post A Comment