Biogram

Biogram

STANISŁAW KRUPKA – ur. 22 kwietnia 1900 roku we wsi Zimna, powiat kolneński, w rodzi­nie rolnika Stanisława Krupki i Teofili z Nietupskich.

Ukończone szkoły:

–         Szkoła Powszechna w Lemanie (obecnie szkoła posiada jego imię),

–         szkoła prywatna w Kolnie,

–         gimnazjum w Ostrowi Mazowieckiej,

–         Pań­stwowe Seminarium Nauczycielskie w Łom­ży (od 1917),

–         Wyższy Kurs Nauczycielski,

–         Akademia Nauk Politycznych.

Działalność społeczno – polityczna:

–         jako działacz Polskiej Organizacji Wojskowej uczest­niczył w rozbrajaniu Niemców (1918),

–         udział w pracach plebiscyto­wych na Warmii i Mazurach (1920),

–         członek PSL „Wyzwolenie” (od 1923),

–         przewodniczący Komisji Wczasów i Turystyki Zarządu Głównego ZNP (od 1923),

–         organizator (wraz z innymi działaczami lu­dowymi) „najazdu Kurpiów na Ko­lno” (1924),

–         delegat do Rady Wojewódzkiej (1924),

–         członek Rady Naczel­nej PSL „Wyzwolenie” (1925),

–         kandydat z okręgu łomżyńsko – kolneńskiego do Sejmu z listy Związku Obrony Prawa i Wolności Ludu (1930),

–         członek Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego (od 1931),

–         nauczyciel szkoły powszechnej w Powsinie,

–         wójt warszawskiej gminy Wawer (od 1939),

–         instruktor oświatowy na pow. warszawski Batalionów Chłopskich (1941 – 1944), prowadził działalność konspiracyjną w  ruchu oporu,

–         starosta powiatu warszawskiego, a jednocześnie przewodniczący Po­wiatowej Rady Narodowej w Warszawie (od 1944),

–         wojewoda białostoc­ki (od 1947),

–         pracownik naukowy Zakładu Budownictwa Wiejskiego przy Politechnice Warszawskiej,

–         aktywny działacz ZSL-u.

Nagrody i odznaczenia:

–         Honorowe Obywatelstwo Miasta Kolna w uznaniu zasług (1948),

–         Medal Niepodległości (1963),

–         Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1959),

–         Złota Odznaka Honorowa za zasługi dla Warszawy (1970),

–         Odznaka Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego (1971),

Rodzina:

Oże­nił się na początku lat dwudziestych z córką kolneńskiego ziemianina. Z tego związku uro­dziło się dwoje dzieci – cór­ka Zofia zamieszkała w Warszawie, natomiast żona z synem wyemigro­wali do Stanów Zjednoczonych. Na początku lat 60-tych związek małżeński Krupków został rozwiązany.

Stanisław Krupka zmarł 24 marca 1977 roku.

W 1987 r. Szkole Podstawowej w Lemanie (gm. Turośl) nadano imię Stanisława Krupki.

Imię Stanisława Krupki posiada też Szkoła Podstawowa w Łączkach (gm. Łyse).


(Zebrał i opracował Leszek Czyż)

No Comments

Post A Comment