Skład Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców

W wyniku wyborów ustalono następujący skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021:

 

 

Monika Cieloszczyk            – przewodnicząca

 

Anna Duda                    – z – ca przewodniczącej

 

Emilia Kaczmarczyk           – skarbnik

 

Natalia Ferenc           – sekretarz

 

Beata Lemańska         – członek

 

Marlena Lemańska         – członek

 

Beata Łazarczyk    – członek

 

Małgorzata Nicewicz    – członek

 

Barbara Zadroga    – członek

No Comments

Post A Comment