Skład Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców

W wyniku wyborów ustalono następujący skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023:

Przewodnicząca                     – Monika Cieloszczyk

 

Z – ca przewodniczącej          – Anna Duda

 

Skarbnik                                 – Barbara Zadroga

 

Sekretarz                                – Beata Lemańska

 

Członkowie:

 

            – Aneta Gleba

 

            – Natalia Ferenc

 

            – Aldona Koszewska

 

            – Elżbieta Olszewska

 

            – kamila Olszewska

 

 

No Comments

Post A Comment