Skład Rady Rodziców 2023/2024

Skład Rady Rodziców 2023/2024

Przewodnicząca                     – Anna Duda

Z – ca przewodniczącej          – Barbara Zadroga

Skarbnik                                 – Monika Cieloszczyk

Sekretarz                                – Aneta Gleba

Członkowie:

                – Paulina Krupka

                – Aneta Zejer

                – Agata Ugniewska

                – Aldona Koszewska

                – Lucyna Ferenc

No Comments

Post A Comment