Szkolne dokumenty

REGULAMIN  WYCIECZEK  SZKOLNYCH w Szkole Podstawowej im. Stanisława Krupki w Lemanie   Na podstawie:   Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 w sprawie warunków organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz....

Regulamin korzystania z szatni szkolnej W szatni szkolnej uczniowie pozostawiają tylko obuwie i odzież wierzchnią. Do odzieży musi być przyszyty wieszaczek (uchwyt). Każdy uczeń zobowiązany jest posiadać woreczek, w którym przechowuje buty i kapcie. W oddanej do szatni odzieży nie...

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Stanisława Krupki w LEMANIE Podstawa prawna:             Art. 72, ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz § 4, pkt. 3 statutu Szkoły Podstawowej im. Stanisława Krupki w Lemanie Rozdział  I Nazwa szkoły § 1 Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Krupki...