Author: Leszek Czyż

Zasady obowiązujące rodziców i uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Krupki w Lemanie od dn. 18 stycznia 2021 r. w związku z powrotem uczniów klas I – III do nauczania stacjonarnego na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy...

Rodzicu, W obecnej sytuacji nauka w domu jest koniecznością. Trzeba jednak pamiętać, że ten szczególny czas powinien być przeznaczony nie tylko na zdobywanie wiedzy, ale także na rozwijanie innych form aktywności dziecka, w tym na aktywność fizyczną, odpoczynek i wzmacnianie relacji rodzinnych oraz pobudzanie zainteresowań.  Zaplanuj...

Uroczystość Pasowania na Ucznia Szkoły Podstawowej im. Stanisława Krupki w Lemanie miała miejsce 9 października 2020 r. Po akcie pasowania Miłosz, Milena, Ola, Gabryś i Kasia otrzymali od Księdza Proboszcza małe magiczne pudełeczka do gromadzenia wiedzy. Ksiądz Roman przykazał, aby gromadzenia wiedzy zaprzestać dopiero wówczas, gdy pudełeczka...