Organizujemy …

Szkoła Podstawowa w Lemanie, Towarzystwo „Jan z Kolna”, Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu – to organizatorzy Festiwalu Kurpiowskich Zabaw Dziecięcych „Bziodowanie w Lemanie”. Impreza odbywa się corocznie (w roku 2009 i 2010 nie odbyła się z uwagi na remont szkoły) na boisku...

Powiatowy Mistrz Ortografii   Nasza szkoła organizuje Powiatowy Konkurs Ortograficzny adresowany do uczniów szkół podstawowych klas IV – VI z terenu powiatu kolneńskiego. Organizatorem konkursu jest Maria Czyż  - nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Lemanie, przy współpracy Dyrektora Szkoły Podstawowej...

Mistrz Ortografii W Naszej Szkole organizujemy Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii” adresowany do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z terenu gminy Turośl. Organizatorem konkursu jest Maria Czyż - nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Lemanie, przy współpracy Dyrektora...