Bziodowanie w Lemanie

Bziodowanie w Lemanie

Szkoła Podstawowa w Lemanie, Towarzystwo „Jan z Kolna”, Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu

– to organizatorzy Festiwalu Kurpiowskich Zabaw Dziecięcych Bziodowanie w Lemanie”.

Impreza odbywa się corocznie (w roku 2009 i 2010 nie odbyła się z uwagi na remont szkoły)

na boisku naszej szkoły, a uczestniczy w niej kilkudziesięciu uczniów szkół podstawowych

z naszej gminy i gminy Kolno oraz z gimnazjów w Glinkach i Kolnie,

a także z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łupkach k. Pisza.


Drużyny rywalizują w następujących konkurencjach:

Konkurencje oparte są na wybranych zabawach kurpiowskich

z książki Adama Chętnika „Życie puszczańskie Kurpiów”

1. Jazda na koniu

Jest to wyścig do wyznaczonego punktu odległego o 10 m z gałęzią trzymaną między nogami tam i z powrotem. Po dobiegnięciu do zespołu zawodnik przekazuje gałąź następnemu. Zwycięża zespół, którego członkowie najszybciej pokonają trasy.

2. Skakanie przez rów.

Dwie taśmy lub sznurki rozciągnięte na ziemi równolegle w odległości np. 2 m tworzą rów, przez który skaczą po kolei zawodnicy. Po każdej serii skoków taśmy rozsuwa się np. o 30 cm i rozpoczyna się następna seria skoków. Zawodnicy, którzy nie przeskoczą odpadają. Zwycięża drużyna, której zawodnicy przeskoczyli przez najszerszy rów.

3. Rzucanie szyszkami do celu.

W odległości 5 m ustawiony jest cel. Każdy z zawodników ma do dyspozycji 3 rzuty szyszką, by go trafić. Za każde udane trafienie drużyna otrzymuje punkt.

4. Wyścigi na barana.

Zespoły ścigają się w parach jeden drugiego niosąc na plecach. Po dobiegnięciu do wyznaczonego miejsca (np. 10 m) następuje zmiana niosący wskakuje temu, który niósł i wracają do zespołu, po czym rusza następna para.

5. Żywa taczka

Jest to wyścig w parach. Jeden z uczestników staje na czworakach, wyciąga nogi, drugi bierze go za nogi jak za taczkę i prowadzi go przed sobą. Pary biegną do wyznaczonego punktu, po czym następuje zmiana ten, który był taczką prowadzi  i na odwrót. Zwycięża drużyna, której pary najszybciej ukończą wyścig.

6. Kulanie na odległość

Każda drużyna ma do dyspozycji 3  kulnięcia kołem wyciętym z pnia drzewa. Zwycięża ta drużyna, która łącznie uzyska najlepszy wynik (kulnie najdalej).

7. Przeciąganie się lejcem

Drużyny wybierają po 5 zawodników, którzy mają za zadanie przeciągnąć linę z zawodnikami drużyny przeciwnej na swoją stronę w określonym czasie.

8. Noszenie na stołeczku

Każda drużyna wybiera osobową reprezentację. Dwie osoby biorą się za ręce tworząc stołeczek. Na nim siada trzecia osoba. Zespoły ścigają się do wyznaczonego miejsca.

9. Wyścigi w workach.

Zdjęcia publikuję dzięki uprzejmości Pana Kazimierza Kotera z KOKiS w Kolnie.


No Comments

Post A Comment