Nowy asfalt na Zapolach

Nowy asfalt na Zapolach

W środę 30 lipca odbyło się uroczyste otwarcie nowo przebudowanej drogi gminnej Leman Zapole. W przecięciu wstęgi brał udział Wicewojewoda Podlaski Pan Wojciech Dzierzgowski.

Przebudowy drogi dokonano z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego w kwocie  872 361 zł. oraz środków własnych budżetu gminy w kwocie 294 793,80 zł.

Przebudowa drogi wykonana  na podbudowie  z kruszywa  łamanego,  stablizowanego mechanicznie  o  grubości  20 cm. Nawierzchnię drogi zbudowano z dwóch warstw  betonu asfaltowego o łącznej grubości 8 cm; w tym warstwa  wyrównawcza  o grubości 5 cm  i warstwa  ścieralna o grubości 3 cm. Łączna długość nowoprzebudowanej drogi wynosi 2218m.

(Wykorzystano tekst A. Lewandowskiego ze strony www.turosl.pl)


No Comments

Post A Comment