Edukacja regionalna

Charakterystyczne cechy kur­piowskiej muzyki ludowej   Pieśń kurpiowska ma wiele związków z pieśnią mazowiecką i ogólnopolską: po­dobna jest tematyka i struktura formalna. Są jednak charakterystyczne cechy, które określają jej odrębny styl. Melodie dawne wyróżnia przewaga pentatoniki (skali 5 dźwiękowej) nad innymi skalami modalnymi - dur...

Z książki                                                  "Zasady pisowni literackiego dialektu kurpiowskiego" Jerzy Rubach University of Iowa / Uniwersytet Warszawski Lista reguł literackiego dialektu kurpiowskiego Reguła I: ubezdźwięcznianie końcowe Spółgłoski dźwięczne[1] są zastępowane przez bezdźwięczne na końcu wyrazu, czyli b, w, d, z, dz, rz, ź, dź, g   →   p,...

Zwyczaje wielkanocne Święta Zmartwychwstania Pańskiego, zwane w regionie kurpiowskim Zielganocą, należą do najważniejszych w roku liturgicznym. Jednocześnie tradycja ludowa wzbogaciła obchody tych świąt o wiele interesujących i barwnych zwyczajów. Podobnie jak w całym roku obrzędowym, tak i podczas świąt wiosennych główna uwaga - oczywiście obok...

  Gody w Puszczy Zielonej Zasiadając do kolacji wigilijnej niewielu z nas zasta­nawia się dlaczego święta Bożego Narodzenia przy­padają w tym, a nie innym terminie. Nie przypuszcza­my, iż święta te są ściśle związane ze zjawiskami astronomicznymi. Ostatni tydzień grudnia jest okre­sem, gdy słońce przestaje „zamierać",...