nauczanie zdalne dla kl. I – III

nauczanie zdalne dla kl. I – III

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju. Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła może zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców. Nadal będziemy organizować uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach. Na dotychczasowych zasadach, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, będzie funkcjonował oddział wychowania przedszkolnego. Plan lekcji obowiązujący od 22 marca do 9 kwietnia 2021 r. w naszej szkole w załączeniu.

No Comments

Post A Comment