Aktualności

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lemanie oraz Radni obwodu Leman – Zimna przy współpracy Wójta Gminy Turośl oraz Proboszcza Parafii Leman   wychodzą z inicjatywą budowy pomnika ku czci zamordowanych w latach 1939 - 1945 w obozach koncentracyjnych Stutthof, Działdowo i innych miejscach kaźni - rodaków...