Wiadmosci Na Gorze Przy Logo

{source}<marquee direction="left">{/source} Witamy w Lemanie                                Witamy na Kurpiach                                   Witamy w Lemanie na Kurpiach {source}</marquee>{/source}{source}<marquee behavior="alternate">{/source} ...