„Nasz Szkolny Kolega z Misji”

„Nasz Szkolny Kolega z Misji”

Nasi uczniowie w tym roku szkolnym zdobyli I miejsce w XXI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Mój Szkolny Kolega z Misji”.

Konkurs „ma kształtować postawę solidarności z rówieśnikami żyjącymi w krajach misyjnych, zachęcając do poznania ich kultury, obyczajów, sytuacji społecznej i politycznej oraz warunków bytowych. Kategoria charytatywna konkursu służy rozbudzeniu przedsiębiorczości oraz kształtowaniu ducha współpracy celem wsparcia projektów edukacyjnych na misjach. Konkurs służy pogłębieniu wiedzy o życiu na innych kontynentach, kształtowaniu postaw tolerancji, solidarności oraz rozbudzaniu wrażliwości na sytuację rówieśników w najuboższych krajach świata. Ma integrować uczniów wokół idei otwartości na różnorodne kultury i religie.”

Gratulacje dla uczniów i Pani Renaty.

No Comments

Post A Comment