Od grosika do złotówki

Od grosika do złotówki

Projekt edukacyjny „Od grosika do złotówki” realizowany
w Szkole Podstawowej im. Stanisława Krupki w Lemanie

Oszczędnością i pracą ludzie się bogacą” – powtarzamy często to staropolskie przysłowie.

Analogicznie do tej treści można przyporządkować główne założenia  ogólnopolskiego projektu edukacyjnego pod nazwą „Od grosika do złotówki”, w którym w roku szkolnym 2021/2022  uczestniczą uczniowie klasy II, ich rodzice i pracujący z tą grupą nauczyciele. Tematyka projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć dotyczących finansów
i przedsiębiorczości, takich jak: pieniądze, zarabianie, oszczędzanie i inwestowanie. Dotyczy także szeroko pojętego bezpieczeństwa, trafnego przewidywania i sposobów unikania różnego rodzaju ryzyka.

Działania podejmowane w ramach programu mają na celu rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz kształtowanie przez nich praktycznych umiejętności w miłej, opartej na zabawie atmosferze z wykorzystaniem ciekawego, multimedialnego pakietu dydaktycznego. Dzieci wykonują zadania o różnym stopniu trudności, a zarazem rozwijają samodzielność w podejmowaniu decyzji wpływających na ich finanse i bezpieczeństwo, umacniają wiarę we własne siły i możliwości.

Powyższy projekt edukacyjny doskonale wpisał się w ramy działalności Szkolnej Kasy Oszczędności w naszej szkole.

Serdecznie dziękujemy rodzicom i nauczycielom biorącym udział w realizacji treści projektu, a uczestnikom życzymy dalszej przyjemnej pracy.

                                                                                                      Dorota Małż      Elżbieta Malczyk

No Comments

Post A Comment