Konsultacje od 1 czerwca 2020 r.

Konsultacje od 1 czerwca 2020 r.

Harmonogram konsultacji

w Szkole Podstawowej im. Stanisława Krupki w Lemanie

Od 1 czerwca br. umożliwiamy uczniom wszystkich klas uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach.

Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i od 1 czerwca br. są skierowane do wszystkich uczniów naszej szkoły. Uczeń będzie miał możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji.

Oczywiście nauczanie zdalne obowiązuje nadal.

Uwaga!

Konsultacje będą zorganizowane tylko wówczas, gdy uczeń najpóźniej w dniu poprzedzającym zajęcia wskazane w harmonogramie, powiadomi nauczyciela o chęci uczestnictwa. Można to zrobić przy pomocy telefonu, smsa, maila czy w inny wcześniej przyjęty sposób komunikacji.

Jeżeli uczeń będzie chciał skorzystać z konsultacji z innych przedmiotów (tych nie zaznaczonych na żółto), to oczywiście jest to możliwe, ale najpóźniej w dniu poprzedzającym zajęcia należy powiadomić o tym nauczyciela.

Ważne!

  1. W drodze do i ze szkoły uczniowie zachowują dystans społeczny, a w razie konieczności osłaniają usta i nos.
  2. Przy wejściu wszyscy wchodzący do budynku obligatoryjnie dezynfekują ręce, a także mają zasłonięte nos i usta odpowiednią maseczką lub materiałem. Maskę zdejmujemy dopiero w klasie po zajęciu miejsc.
  3. Do szkoły mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
  4. Wszystkim osobom wchodzącym na teren szkoły mierzona jest temperatura przy wejściu głównym (przez pracownika szkoły). Aby wejść do szkoły uczeń musi przynieść ze sobą zgodę rodzica na pomiar temperatury (załącznik).
  5. Nie korzystamy z szatni. Uczniowie swoje rzeczy zabierają ze sobą do klasy.
  6. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W miarę możliwości uczniowie powinni przebywać w jednej sali i nie wchodzić do innych pomieszczeń.
  7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
  8. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m
    (1 uczeń – 1 ławka szkolna).

Harmonogram konsultacji w załączeniu.

Nauczyciele mogą dokonywać zmian w harmonogramie po uzgodnieniu szczegółów z uczniami i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (m. in. – nie więcej jednocześnie jak trzy klasy w szkole, maksymalnie – cztery)

– żółte pola w harmonogramie oznaczają konsultacje (zajęcia w szkole).

Leszek Czyż

PLIKI DO POBRANIA

No Comments

Post A Comment