Nauczanie zdalne

Nauczanie zdalne

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 26 kwietnia 2020 r. na obszarze całego kraju ogranicza się funkcjonowanie m. in. przedszkoli i szkół. W w/w okresie zadania jednostek systemu oświaty są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

No Comments

Post A Comment