60 lat Szkoły Podstawowej w Lemanie. Nadanie sztandaru.

60 lat Szkoły Podstawowej w Lemanie. Nadanie sztandaru.

17 maja 2018 r. przeżywaliśmy jubileusz 60 – tej rocznicy istnienia budynku Szkoły Podstawowej im. Stanisława Krupki w Lemanie oraz uroczystość nadania sztandaru szkole. Oczywiście historia istnienia naszej szkoły jest znacznie dłuższa i sięga co najmniej połowy XIX w. Ksiądz profesor Witold Jemielity w swoich naukowych publikacjach podaje, że źródła wskazują, iż jednoklasowa szkoła rządowa istniała w Lemanie przed 1871 rokiem, a może już po utworzeniu gmin wiejskich w 1864 r.. Zatem tradycje oświatowe w naszej miejscowości są znacznie odleglejsze niż sięga pamięć najstarszych mieszkańców. To z pewnością dobrze świadczy o naszej społeczności. Nasza lokalna rocznica pięknie wpisuje się w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Jakże wymowne w tej sytuacji stają się słowa umieszczone na rewersie naszego sztandaru: „Młode serca i umysły – Ojczyźnie”. Wówczas, sto lat temu, nawet dzieci chwyciły za broń, by o Ojczyznę wolną walczyć i ginąć, jak Orlęta Lwowskie. Dziś na szczęście nie potrzebuje nasza Ojczyzna aż takiej ofiary, ale z pewnością potrzebuje młodych wrażliwych serc i światłych umysłów. Potrzebuje obywateli wychowanych w duchu szacunku dla kulturowej i historycznej schedy swoich przodków i umiłowania swej Małej Ojczyzny. Bo jak mówił niegdyś nasz wielki rodak Adam Chętnik „Kto będzie kochał serdeczny swój zakątek, ten Ojczyznę całą również będzie miłował”.

Naszą uroczystość uświetniło grono zacnych gości:

  • Pani Bernadeta Krynicka – Posłanka na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
  • Pan Witold Gronostajski – Dyrektor Delegatury w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku
  • Pan Stefan Krajewski – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego
  • Pan Piotr Niedbała – Wójt Gminy Turośl
  • Pan Sławomir Milewski – Przewodniczący Rady Gminy Turośl
  • Księdz Roman Zaręba – proboszcza Parafii Leman
  • Dyrektorzy szkół z naszej gminy
  • Kierownicy jednostek administracyjnych Gminy Turośl
  • Radni i sołtysi z Lemana i Zimnej
  • Emerytowani nauczyciele, rodzice, mieszkańcy.

Od 1958 roku szkoła wiele razy zmieniała swoje oblicze aż do obecnego. Nie byłyby możliwe te zmiany bez inicjatywy i operatywności kierujących przez te lata szkołą, bez ogromnego nieraz zaangażowania miejscowej ludności oraz wsparcia władz. Dziś z dumą mogę powiedzieć, że współpraca z Radą Rodziców układa się wręcz wzorowo. Rodzice bardzo aktywnie angażują się w życie szkoły. Natomiast Rada Pedagogiczna, to grono kompetentnych i doświadczonych osób, które potrafią efektywnie współdziałać w tworzeniu pozytywnego wizerunku naszej szkoły (troje nauczycieli – na ośmiu zatrudnionych na pełnych etatach – posiada Medal KEN). Nasza szkoła, mimo borykania się z wieloma problemami, typowymi dla małych wiejskich szkół – jest szkołą ambitną, twórczą, wciąż podnoszącą jakość kształcenia, wychowania i opieki. Oto wyniki sprawdzianu zewnętrznego szóstoklasisty z ostatnich trzech lat.

cof

Rok szkolny Wynik naszej szkoły Wynik w kraju
2013/2014 75 % 65 %
2014/2015 86 % 67 %
2015/2016 76 % 63 %

Nasze ambicje i efektywność funkcjonowania w wielu obszarach pozostawałyby prawdopodobnie w sferze pobożnych życzeń, gdyby nie zrozumienie i przychylność gminnych władz, a w szczególności Pana Piotra Niedbały wójta naszej gminy. Cała nasza szkolna społeczność wyraża wdzięczność panu Wójtowi za owocną dotychczasową współpracę. Wielkie podziękowania należą się oczywiście dla całej Rady Gminy Turośl, na czele z panem Sławomirem Milewskim – Przewodniczącym Rady Gminy Turośl. W szczególności pragniemy podziękować za ufundowanie Sztandaru szkoły. To historyczna doniosła chwila dla nas wszystkich, w którą i wójt, i cała Rada godnie się wpisuje.

Bardzo dziękuję nauczycielom, uczniom, wszystkim pracownikom szkoły oraz rodzicom, a w szczególności pani Monice Cieloszczyk – przewodniczącej Rady Rodziców, a także paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Lemanie za pomoc i aktywne włączenie się w przygotowanie naszej uroczystości. Dziękuję też księdzu proboszczowi za poświęcenie sztandaru.

SONY DSC

SONY DSC

cof

oznor

cof

No Comments

Post A Comment