Kurpiowskie palmy w Lemanie

Kurpiowskie palmy w Lemanie

Tradycyjne kurpiowskie palmy wykonywane są w Szkole Podstawowej im. Stanisława Krupki w Lemanie od kilkunastu lat. Do tej finezyjny artystycznej pracy Szkolne Koło Oszczędności angażuje wszystkich chętnych z pomysłami i inicjatywą twórczą: uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, rodziców oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Przed Świętami Wielkanocnymi w niedzielą palmową, za przyzwoleniem księdza proboszcza, SKO organizuje kiermasz przy kościele. Pozyskane w ten sposób środki przeznaczane są, jako dochód wypracowany wspólnie, na cele szkolne (pomoce szkolne, a nawet meble czy dofinansowanie zakupu kserokopiarki). Pielęgnując i propagując kurpiowską sztukę ludową uczymy dzieci przedsiębiorczości i miłości do Małej Ojczyzny. Przed laty palma wykonana w naszej szkole znalazła się, za sprawą misjonarza Ojca Krzysztofa (absolwenta naszej szkoły), w Bangui – stolicy Republiki Środkowoafrykańskiej. W tym roku nasze palmy będą podziwiane nie tylko w lemańskim kościele, ale też m. in. w Kolnie, w Piszu, w Turośli, a nawet na Białorusi.


No Comments

Post A Comment