Śladami przeszłości

Śladami przeszłości

Wędrując śladami przeszłości, nasi starsi badacze ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Krupki w Lemanie, 12 czerwca dotarli do grodu Chętnika. Oglądali z bliska sprzęt, chaty i zabudowania gospodarskie, a więc rzeczywistość naszych przodków zaklętą w tym skansenie od dziesiątków lat. Odwiedziliśmy również grób Adama Chętnika w 130 rocznicę jego urodzin.

W drodze powrotnej próbowaliśmy uruchomić T-34. Niestety czołg odmówił posłuszeństwa. Niektórym badaczom powoli odmawiały też posłuszeństwa nogi, zatem w drogę powrotną ruszyliśmy nie czołgiem a naszym autobusem.


No Comments

Post A Comment