Mistrz Ortografii 2014

Mistrz Ortografii 2014

REGULAMIN

XII POWIATOWEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

„Mistrz Ortografii 2014”

I. Cele Konkursu:

1. Rozbudzanie zainteresowań uczniów kształceniem umiejętności poprawnego pisania.

2. Inspirowanie nauczycieli do oceny i weryfikacji stosowanych dotychczas metod nauczania or-tografii.

II. Uczestnicy:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów kl. IV – VI szkół podstawowych z terenu powiatu kolneńskiego.

2. Każdą szkołę reprezentuje trzech uczniów – laureatów etapu szkolnego.

3. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa uczniów z klas młodszych, lecz bez wprowadzania zróżnicowanego poziomu.

III. Zakres umiejętności obowiązujących uczestników:

Poprawne posługiwanie się zasadami ortograficznymi i interpunkcyjnymi obowiązującymi w języku polskim.

IV. Forma zadań konkursowych:

1. Dyktando.

2. W finale powiatowym dopuszcza się możliwość wykorzystania testu, jeżeli dyktando nie zróżnicuje poziomu umiejętności uczestników.

V. Terminarz konkursu:

– I etap (eliminacje klasowe)

– II etap (eliminacje szkolne)

– III etap (eliminacje powiatowe) – 23.10.2014 r. w Szkole Podstawowej w Lemanie o godz. 10.00

Szkoły, które wyrażą chęć udziału w konkursie, powinny zgłosić ten fakt ostatecznie do 21 października 2014 r. listownie na adres: Szkoła Podstawowa w Lemanie, Leman 48, 18-525 Turośl, telefonicznie, faksem: 86 278-63-83 lub email: leszekszkola@interia.pl

VI. Organizacja konkursu:

Organizatorem konkursu jest Maria Czyż – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Lemanie przy współpracy Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lemanie.

Konkurs objęty jest honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty.

VII. Laureaci, tj. trzy osoby, które zajmą I, II i III miejsce oraz osoby wyróżnione w eliminacjach powiatowych, otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

VIII. Uczestnicy wraz z opiekunem przyjeżdżają do Szkoły Podstawowej w Lemanie na własny koszt. Należy zabrać ze sobą sztywną podkładkę pod kartkę oraz długopis.

Organizator

No Comments

Post A Comment