Pasowanie na ucznia

Pasowanie na ucznia

Ślubuję

zawsze dbać o imię swojej szkoły,

sumiennie wypełniać obowiązki ucznia,

uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę,

swym zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

tak przysięgali pierwszoklasiści 26 października 2011 r.


No Comments

Post A Comment