I nagroda w „Świątecznym Sezamie”

Uśmiech

I nagroda w „Świątecznym Sezamie”

9 marca 2011 r. otrzymaliśmy pismo z Biura Innowacji PKO Bank Polski, które zaczynało się od słów:

„Szanowni Państwo,

z ogromną radością chcielibyśmy poinformować, że Państwa Szkoła jest jednym z laureatów konkursu na Kiermasz „Świąteczny Sezam”. Zdaniem Komisji Konkursowej przygotowany przez Państwa Kiermasz został uznany za jeden z najciekawszych i najbardziej oryginalnych i ostatecznie zajął I miejsce w regionie podlaskim. Serdecznie gratulujemy!

Na konkurs, w którym wzięli Państwo udział przyszło blisko 200 prac z całej Polski. Wszystkie z nich były bardzo ciekawe i wskazywały na ogromne zaangażowanie całej szkolnej społeczności. […]”

Uśmiech

W dniu 24.11.2010 r. opiekunowie  SKO przy Szkole Podstawowej im. Stanisława  Krupki w Lemanie – E. Malczyk i T. Czyż podjęli decyzje o włączeniu się w realizację zadań wskazanych w regulaminie konkursu „Świąteczny Sezam”. Z wychowawcami klas omówiono sprawy organizacyjne konkursu. Dyskusji poddano propozycje zawarte w nadesłanych materiałach edukacyjnych. Ustalono wspólnie organizację konkursu na terenie naszej szkoły. Z uwagi na pracę w systemie klas łącznych i małą liczebność klas, ustalono, że wszelkie działania będą miały na celu pozyskanie dodatkowych dochodów, które powiększą pulę oszczędności w SKO oraz powiększą indywidualne kwoty na książeczkach oszczędnościowych.

Hasłem roboczym konkursu było stwierdzenie zaczerpnięte ze świata dorosłych „Pieniądz robi pieniądz”.

Podjęty plan działań:

1.      Ogłoszenie konkursu plastycznego na kartę lub plakat z motywem świątecznym – wśród uczniów klas I – VI. Rozstrzygnięcie konkursu – 21.12.2010 r.

2.      Ogłoszenie konkursu na wykonanie skarbonki z motywem świątecznym wśród uczniów klas I – VI. Rozstrzygnięcie konkursu 21-12-2010 r.

3.      Przygotowanie kiermaszu „Świąteczny Sezam”:

  • Wykonanie ozdób gipsowych przez uczniów klas II – III. Sprzedaż prac 6.12.2010r. w Mikołajki.
  • Wykonanie kart świątecznych podczas zajęć świetlicowych przez uczniów korzystających z opieki świetlicowej przeznaczonych do sprzedaży. Sprzedaż prac 13.12.2010 r.
  • Wykonanie szopek bożonarodzeniowych na szkolny konkurs. Sprzedaż prac podczas wigilii szkolnej 22.12.2010 r.
  • Przygotowanie grupy kolędniczej do kolędowania w okresie świątecznym. Przeznaczenie pozyskanych środków na książeczki indywidualne.

4.      Prezentacja programu artystycznego według scenariusza „Ziarnko do ziarnka a zbierze się miarka” autorstwa E. Gałczyńskiej i Z. Garczyk (ze zbioru „Uczcijmy wierszem i piosenką” Płock 1994) przez najbardziej zaangażowaną w oszczędzanie klasę. Inscenizację przygotowała klasa I, w której oszczędza  90,99% uczniów. Prezentacja programu nastąpiła podczas ogłoszenia wyników konkursu na kartę i skarbonkę – 21.12.2010 r.

5.      Podsumowanie kiermaszu na apelu szkolnym. Prelekcja na temat oszczędzania z wykorzystaniem planszy z „Powitalnego Pakietu Edukacyjnego” – 5.01.2011 r.

Dokumentacja:

1.  Protokoły z przeprowadzonych konkursów

2.  Protokół przeliczania zysków z kiermaszu :Świąteczny Sezam”

3.  Dokumentacja fotograficzna


No Comments

Post A Comment