Radosna szkoła

Radosna szkoła

We wrześniu 2009 roku Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lemanie złożył wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych do miejsca zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła”. W roku 2009 i 2010 dokonano remontu szkoły, w wyniku którego powstała sala świetlicowa (87,50 m2) z przeznaczeniem m. in. na zorganizowanie miejsca zabaw. Powstała też nowa sala dla oddz. „0” (34,80 m2). Salę świetlicową wyposażono w nowe stoliki i krzesełka. Na początku grudnia 2010 roku wysłano zapytanie o ofertę pomocy dydaktycznej do firmy Educarium z Bydgoszczy. Po uzgodnieniu oferty i cen zamówiony towar firma dostarczyła do szkoły 15 grudnia 2010 r.

Są to m. in.: piłeczki i duże piłki, materace, pachołki, magnetyczna walizka figur, klocki MECANIKO, domek zabaw – teatrzyk, klocki drewniane MAXI – 226 klocków w 9 skrz. na wózku, wielkie figurki – zwierzęta gospodarskie, zwierzęta leśne, kukiełki z płytą CD, skakanki, 2 drabinki podwójne.

Zakupione pomoce będą optymalnie wykorzystywane w naszej szkole w procesie kształcenia u dzieci umiejętności motorycznych oraz umiejętności w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości, sprawności i zdolności manualnych, a także precyzji i celowości ruchu oraz wyobraźni przestrzennej.

No Comments

Post A Comment