50-lecie Naszej Szkoły

50-lecie Naszej Szkoły

Pozostałe zdjęcia można obejrzeć w galerii. Zapraszamy.

 

Przemówienie Dyrektora Szkoły

 

50 – lecie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Krupki w Lemanie.

Obchodzimy dziś 50 – tą rocznicę istnienia budynku Szkoły Podstawowej w Lemanie. Uroczystości jubileuszowe w zasadzie powinny odbyć się dwa lata temu, gdyż budowę zakończono w roku 1958 – jednakże ze względu na remont uroczystość przesunęliśmy na dzień dzisiejszy. Oczywiście historia istnienia naszej szkoły jest znacznie dłuższa i sięga co najmniej połowy XIX w. Ksiądz profesor Witold Jemielity w swoich naukowych publikacjach podaje, że źródła wskazują, iż jednoklasowa szkoła rządowa istniała w Lemanie przed 1871 rokiem, a może już po utworzeniu gmin wiejskich w 1864 r.. Zatem tradycje oświatowe w naszej miejscowości są znacznie odleglejsze niż sięga pamięć najstarszych mieszkańców. To z pewnością dobrze świadczy o naszej społeczności.

Złote gody naszej szkolnej rodziny, to piękny jubileusz, to pół wieku chwil radosnych i smutnych, sukcesów i porażek, wyzwań i dylematów – jak w każdej rodzinie, jak w życiu. Dzisiaj refleksyjnie z pewnym rozrzewnieniem wspominam te najdawniejsze chwile z mojego życia. W tej właśnie szkole spędziłem 8 lat, pierwsze 8 lat mojej edukacji. Pamiętam panią Klimaszewską, jak chwaliła mnie za kształtne pismo i bezbłędnie obliczone słupki, panią Jerzyło, która uczyła nas pierwszych interpretacji utworów literackich, panią Śniadach, która przekonywała nas (nie bez oporu) do różnych matematycznych algorytmów, pana Śniadacha, którego nie tylko ja lubiłem słuchać, gdy na lekcjach historii opowiadał nam o wielkich bitwach i wojnach, pana Jerzyło, który uczył nas szacunku do sportu, przemierzając z nami marszobiegiem wiele kilometrów po okolicznych drogach i bezdrożach. Pamiętam swoich kolegów i koleżanki. Dzieci niektórych z nich uczyłem i uczę dzisiaj w tej szkole. Przedziwne są losu zakręty. Wyjechałem z Lemana w 1977 roku, by w 1999 roku wrócić tu i zostać na zawsze.

Po drugiej wojnie światowej szkoła funkcjonowała w kilku budynkach w centrum wsi. Budowę rozpoczęto w 1957 roku. Bardzo aktywnie zaangażowali się w to mieszkańcy wsi, pomagając np. przywieźć materiał budowlany, a także później przy pracach budowlanych. Kierownikiem szkoły był wówczas Mieczysław Gołos. Prace zakończono w 1958 roku. W latach 1960 – 1968 kierownikiem szkoły był Czesław Milewski. W kronice szkolnej, którą założył w 1962 roku, pisał, że w szkole pracowało wtedy 4 nauczycieli: on, Jego żona – Halina Milewska, a także Irena Bednarska i Alina Filipkowska. W 1963 roku klasa V po raz pierwszy rozpoczęła realizację nowego programu 8 – letniej szkoły podstawowej. W tymże roku rozpoczęła też działalność w naszej szkole drużyna harcerska, której opiekunem został Czesław Milewski. W 1966 roku przeprowadzono w szkole remont kapitalny, m. in. remont dachu, a w roku 1968 dokonano rozbudowy szkoły w związku ze zwiększeniem się liczby oddziałów do ośmiu. W latach 1968 – 1970 kierownikiem szkoły była pani Lidia Ambrożejczyk, która pracowała tu od 1963 r. Pan Ireneusz Śniadach kierowanie szkołą w 1970 roku musiał rozpocząć od poważnego remontu dobudowanej części. W 1973 roku zbudowano dom nauczyciela dla dwóch nauczycielskich rodzin.

4 października 1987 roku nastąpiło uroczyste nadanie imienia naszej szkole. Wybrano Stanisława Krupkę ur. 22 kwietnia 1900 roku we wsi Zimna działacza ludowego, wójta warszawskiej gminy Wawer (od 1939), starostę powiatu warszawskiego (od 1944), wojewodę białostoc­kiego (od 1947), wielkiego rzecznika interesów kurpiowskich podczas piastowania wysokich stanowisk państwowych.

W 1988 r. dobudowano kotłownię i od tego roku zaczęło w szkole funkcjonować centralne ogrzewanie. Dziesięć lat później, w 1998 roku dobudowano następne pomieszczenia, które dziś wykorzystane są na salę informatyczną oraz bibliotekę. Część pomieszczeń w starej części szkoły przeznaczono na łazienki.

W 1999 roku objąłem funkcję dyrektora tej szkoły. Nie był to łatwy czas, bo wchodziła właśnie nowa reforma oświatowa wprowadzając nowe programy, 6 – klasową szkołę podstawową i gimnazjum. Dobrze, że były dyrektor pan Ireneusz Śniadach, bardzo pomógł mi na początku wprowadzając w świat zupełnie nowych obowiązków i odpowiedzialności. Już w 2000 roku udało się wymienić kilka okien w szkole, a następne zostały wymienione w późniejszych latach. W 2002 roku mieliśmy remont generalny w wyniku którego wykonano nowe podłogi w 5 salach lekcyjnych, pokoju nauczycielskim, szatni i holu – łącznie ok. 300 m2.

Z dniem 1 września 2002 r. powstał w naszej szkole Oddział Regionalny Towarzystwa Kultury Kurpiowskiej KIEREC, którego zostałem dyrektorem, a następnie wiceprezesem. Już w grudniu tego roku zorganizowaliśmy konkurs plastyczny pn. „Boże narodzenie na Kurpiach” o zasięgu regionalnym. Na konkurs wpłynęło niemal 1800 prac z 91 szkół z terenu całej Kurpiowszczyzny. Wymyśliłem wówczas takie oto motto do tego przedsięwzięcia:

By przez wyniosłe palmy

dostojne leluje z bibuły

różańcowe koraliki Kierca

ocalić

jeglijowe serce

Kurpiowskiej Puszczy

W roku następnym – 2003 – zorganizowaliśmy następny konkurs; tym razem o tematyce wielkanocnej. Niestety nie było wówczas już z nami prezesa Olgierda Juchnowicza – zmarł nagle 13.02.2003 r. Na konkurs wpłynęło 848 prac z 58 szkół.

W roku szkolnym 2003/2004 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Krupki w Lemanie wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła z klasą”. W ciągu całego roku szkolnego realizowaliśmy 6 zadań. Wszystkie zadania zostały pozytywnie ocenione i zaliczone. Otrzymaliśmy wiadomość, że nasza szkoła uzyskała tytuł „Szkoły z klasą”. Oficjalne wręczenie dyplomu nastąpiło 12 października 2004 r. w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego. Działania, które podjęliśmy kosztowały nas dużo wysiłku, ale nie był to tylko jednorazowy trud dla zdobycia laurów. Wspólne działania uczniów, nauczycieli i rodziców, doskonale integrują szkolną społeczność, przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy szkoły, a także stanowią alternatywę dla zachowań niepożądanych, jak: chuligaństwo czy narkomania.

W 2005 roku przystąpiliśmy do projektu „Pracownie komputerowe dla szkół”. Już w maju następnego roku mogliśmy się cieszyć nową pracownią komputerową z dziesięcioma stanowiskami i serwerem. W bieżącym roku dokupiliśmy jeszcze jeden zestaw komputerowy.

W 2004 roku wykonaliśmy remont dachu na budynku szkoły, a w 2006 – ułożono polbruk przed szkołą. W roku bieżącym zakończono następny remont szkoły w wyniku którego zyskaliśmy dużą świetlicę i nową salę dla oddz. „0”.

Od 1958 roku szkoła wiele razy zmieniała swoje oblicze aż do obecnego. Nie byłyby możliwe te zmiany bez inicjatywy i operatywności kierujących przez te lata szkołą, bez ogromnego nieraz zaangażowania miejscowej ludności oraz wsparcia władz. Dziś z dumą mogę powiedzieć, że współpraca z Radą Rodziców układa się wręcz wzorowo. Rodzice bardzo aktywnie angażują się w życie szkoły. Natomiast Rada Pedagogiczna, to grono kompetentnych i doświadczonych osób, które potrafią efektywnie współdziałać w tworzenie pozytywnego wizerunku naszej szkoły. Nasza szkoła, mimo borykania się z wieloma problemami, typowymi dla małych wiejskich szkół – jest szkołą ambitną, twórczą, wciąż podnoszącą jakość kształcenia, wychowania i opieki.

Nasze ambicje i efektywność funkcjonowania pozostawałyby prawdopodobnie w sferze pobożnych życzeń, gdyby nie zrozumienie i przychylność gminnych władz, a w szczególności naszego wójta, Pana Piotra Niedbały. Cała nasza szkolna społeczność zawdzięcza Panu Wójtowi bardzo dużo.

 

Leszek Czyż

Leman, 13.11.2010 r.

No Comments

Post A Comment