Mistrz Ortografii 2010

Mistrz Ortografii 2010

REGULAMIN

VIII POWIATOWEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

„Mistrz Ortografii  2010”

 

I. Cele Konkursu:

1.      Rozbudzanie zainteresowań uczniów kształceniem umiejętności poprawnego pisania.

2.      Inspirowanie nauczycieli do oceny i weryfikacji stosowanych dotychczas metod nauczania ortografii.

 

II. Uczestnicy:

1.      Konkurs adresowany jest do uczniów kl. IV – VI szkół podstawowych z terenu powiatu kolneńskiego.

2.      Każdą szkołę reprezentuje trzech uczniów – laureatów etapu szkolnego.

3.      Dopuszcza się możliwość uczestnictwa uczniów z klas młodszych, lecz bez wprowadzania zróżnicowanego poziomu.

 

III. Zakres umiejętności obowiązujących uczestników:

Poprawne posługiwanie się zasadami ortograficznymi i interpunkcyjnymi obowiązującymi

w języku polskim.

 

IV. Forma zadań konkursowych:

1.      Dyktando.

2.      W finale powiatowym dopuszcza się możliwość wykorzystania testu,

jeżeli dyktando nie zróżnicuje poziomu umiejętności uczestników.

 

V. Terminarz konkursu:

I   etap (eliminacje klasowe)           – w terminach ustalonych przez daną szkołę

II  etap (eliminacje szkolne)            – w terminach ustalonych przez daną szkołę

III etap (eliminacje powiatowe)      – 4.11.2010 r. w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu o godz. 1000

Szkoły, które wyrażą chęć udziału w konkursie, powinny zgłosić ten fakt ostatecznie

do 29 października 2010 r. listownie na adres: Szkoła Podstawowa w Lemanie, Leman 48,

18-525 Turośl, tel/fax: 86 278-63-83 lub email: leszekszkola@interia.pl

 

VI. Organizacja konkursu:

Organizatorem konkursu jest Maria Czyż – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Lemanie przy współpracy Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lemanie oraz Dyrektora Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

 

VII. Laureaci, tj. trzy osoby, które zajmą I, II i III miejsce oraz osoby wyróżnione w eliminacjach powiatowych, otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

 

VIII. Uczestnicy wraz z opiekunem przyjeżdżają do Kolneńskiego Domu Kultury na własny koszt. Ponieważ konkurs odbędzie się w sali kinowej, należy zabrać ze sobą sztywną podkładkę pod kartkę oraz długopis.

 

Organizator

No Comments

Post A Comment