Skład Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców

Podczas zebrania rodziców w dniu 25 września 2014 r.

odbyły się wybory do Rad oddziałowych a następnie do Rady Rodziców.


W wyniku wyborów ustalono następujący skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2014/2015:


Urszula Dziczek            – przewodnicząca

Elżbieta Olszewska       – z – ca przewodniczącej

Elżbieta Bałdyga           – skarbnik

Barbara Zadroga           – sekretarz

Aldona Koszewska         – członek

Danuta Koszewska         – członek

Grażyna Dobrowolska    – członek

Brak komentarzy

Dodaj komentarz