Leman na Kurpiach

Spowiedź   Dziecko: -         W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kapłan: -        Na wieki wieków. Amen. Dziecko: -        Do sakramentu pokuty przystępuję po raz pierwszy. Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami, które...

Życiorys Św. Rocha   Św. Roch urodził   się   w 1295  roku  jako  jedyny  syn  w  Montpellier w południowej  Francji.  W wieku  19 lat  stracił  obojga  rodziców.  Przyjął  to  z pokorą jako krzyż Pański. Po sprzedaniu znacznego majątku rodziców rozdał pieniądze ubogim i jako pielgrzym...

Leman jest typową wsią kurpiowską położoną na terenie płaskiego krajobrazu pokrytego łąkami i lasami. Leży przy drodze prowadzącej z Kolna przez Czerwone, Kozioł, Łachę, Zimną do Lemana. Leman razem z łąkami i gruntami ornymi zajmuje 1664 ha. To duża wioska, lecz posiada kolonijną zabudowę,...

Marsz Kurpiów na Kolno – 1924 r.   „Ludność  Puszczy  Kurpiowskiej żyje ubogo  wśród piasków, bagien i lasów. Oświata i uspołecznienie stoi tu na niskim poziomie.   Jedynym przewodnikiem tych ludzi od dawien    dawna był ksiądz. Wprowadzeni w błąd hasłem „Bóg i ojczyzna" podczas pierwszych wyborów...