WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO w Szkole podstawowej im. Stanisława Krupki w Lemanie NA ROK SZKOLNY 2020/2021

   

  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 
  w Szkole podstawowej im. Stanisława Krupki w Lemanie
  NA ROK SZKOLNY 2021/2022

   

   

  (Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Wniosek o przyjęcie należy wypełnić drukowanymi literami.)

  Pobierz dokument w formacie DOCX

   

  Proszę o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Stanisława Krupki w Lemanie
  Nazwa i adres placówki
  Deklarowana liczba godzin pobytu dziecka
  Szkoła Podstawowa
  im. Stanisława Krupki w Lemanie
  Leman 48
  5 godzin

   


  KWESTIONARIUSZ  DANYCH  OSOBOWYCH  DZIECKA


  DANE OSOBOWE DZIECKA

  Imię (wymagane)
  Drugie imię (wymagane)
  Nazwisko (wymagane)
  PESEL (wymagane)
  Data urodzenia (wymagane)
  Miejsce urodzenia (wymagane)
  ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
  Ulica (wymagane)
  Numer domu (wymagane) Numer mieszkania (wymagane)
  Kod pocztowy (wymagane)
  Miejscowość (wymagane)
  Gmina (wymagane)
  Powiat (wymagane)

   


  KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW DZIECKA/OPIEKUNÓW PRAWNYCH


  DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

  Imię (wymagane)
  Nazwisko (wymagane)
  ADRES ZAMIESZKANIA
  Ulica (wymagane)
  Numer domu (wymagane) Numer mieszkania (wymagane)
  Kod pocztowy (wymagane)
  Miejscowość (wymagane)
  Gmina (wymagane)
  Powiat (wymagane)
  Telefon (wymagane)
  Adres e-Mail

  MIEJSCE ZATRUDNIENIA
  Nazwa firmy (wymagane)
  Adres firmy (wymagane)
  Telefon (wymagane)


  DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNKI PRAWNEJ

  Imię (wymagane)
  Nazwisko (wymagane)
  ADRES ZAMIESZKANIA
  Ulica (wymagane)
  Numer domu (wymagane) Numer mieszkania (wymagane)
  Kod pocztowy (wymagane)
  Miejscowość (wymagane)
  Gmina (wymagane)
  Powiat (wymagane)
  Telefon (wymagane)
  Adres e-Mail

  MIEJSCE ZATRUDNIENIA
  Nazwa firmy (wymagane)
  Adres firmy (wymagane)
  Telefon (wymagane)

   


  INFORMACJE O DZIECKU

  Dodatkowe informacje o dziecku (np. stan zdrowia, orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, zalecenia lekarskie, itp.) (wymagane)
  Oświadczam, że

  • wszystkie dane zawarte w karcie zgłoszenia są prawdziwe,
  • niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie w/w danych.

  Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych we wniosku o przyjęcie do celów związanych z przeprowadzeniem naboru do oddziału przedszkolnego oraz organizacją pracy i funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

  Data (wymagane)
  imię i nazwisko matki / opiekunki prawnej (wymagane)
  imię i nazwisko ojca / opiekuna prawnego (wymagane)