Rada Rodziców

Podczas zebrania rodziców w dniu 25 września 2014 r. odbyły się wybory do Rad oddziałowych a następnie do Rady Rodziców. W wyniku wyborów ustalono następujący skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2014/2015: Urszula Dziczek            - przewodnicząca Elżbieta Olszewska       -...